Lízing

Našim klientom poskytneme Vám komplexné poradenstvo týkajúce sa financovania prostredníctvom finančného lízingu resp. iných foriem financovania ich podnikateľských aktivít. Porovnáme a vyberieme pre nich najvýhodnejšiu ponuku.

Sme schopní pre Vás vybaviť  najvýhodnejšie podmienky v našej partnerskej lízingovej spoločnosti BPT LEASING, a.s.

www.bptleasing.sk