Úver alebo Lízing

 

Našim klientom poskytneme Vám komplexné poradenstvo týkajúce sa financovania prostredníctvom finančného lízingu, úverov resp. iných foriem financovania ich podnikateľských aktivít.

Sme schopní pre Vás vybaviť  najvýhodnejšie podmienky v našej partnerskej lízingovej spoločnosti BPT LEASING, a.s.

www.bptleasing.sk