Medzinárodné zdanenie

Poradíme Vám a vyriešime Vaše problémy súvisiace s Vašimi nadnárodnými aktivitami. Už pri uzavretí zmlúv so zahraničnými partnermi je potrebné zmluvy riane ošetriť a myslieť na  daňovo-právne otázky presahujúce iba naše lokálne predpisy.  Podnikatelia často podceňujú riziká plynúce z medzinárodného zdaňovania a ich zahraničných aktivít, čo môže mať veľmi negatívne dôsledky. 

Na našej stránke publikujeme vybrané najčastejši používané zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a relevantné informácie z tejto oblasti, ktoré sú momentálne verejne dostupné.

Aplikácia týchto zmlúv, usmernení a dokumentov predstavuje jednu z najzložitejších oblastí v daňovej problematike. Tendencia daňovníkov riešiť tieto situácie bez pomoci odborníkov môže mať  za následok obrovské škody vo forme dodatočných daňových výmerov. Preto odporúčame, aby sa pri ich riešení obrátili na odborníkov z danej oblasti. Jedným z týchto odborníkov je i náš daňový poradca - Ing. Pavol Mihál, ktorý sa tejto problematike venuje už viac rokov a v rokoch 2005-2008 prednášal problematiku medzinárodného zdaňovania na Ekonomickej univerzite v Bratislave.