Metódy na elimináciu dvojitého zdanenia

Stručný prehľad jednotlivých metód na elimináciu dvojitého zdanenia v medzinárodnom zdanení prinášajú nasledovné prehľady. 

Eliminačné metódy dvojitého zdanenia - závislá činnosť.pdf (54,1 kB)

Eliminačné metódy dvojitého zdanenia - ostatné príjmy.pdf (112,1 kB)

Pre ich správnu aplikáciu odporúčame obrátiť sa na odborníkov z tejto oblasti, nakoľko ich nesprávna aplikácia môže spôsobiť Vážne daňové problémy.  

Náš odborník Ing. Pavol Mihál na oblasť medzinárodného zdaňovania Vám rád poskytne odbornú pomoc pri ich aplikácií. 

Téme medzinárodného zdaňovania sa venuje dlhšie obdobie, pričom ju i prednášal počas 3 rokov na pôde Ekonomickej univerzity v rámci predmetu "Medzinárodné zdaňovanie".