Užitočné linky

Platné znenia zákonov a iných predpisov: https://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_zak/jaspiw_mini_zak_vyber_hl1.asp?clear=N

Portál daňovej správy (Daňové riaditeľstvo SR): www.drsr.sk

Ministerstvo financií SR: https://www.finance.gov.sk/

Kataster nehnuteľností: www.katasterportal.sk/kapor/

Sociálna poisťovňa: www.socpoist.sk

Všeobecná zdravotná poisťovňa: https://www.vszp.sk/

Priemerné ceny PHM zo stránok Štatistického úradu: https://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=5645

Obchodný register: https://www.orsr.sk/

Právne predpisy EU: https://europa.eu/documentation/legislation/index_sk.htm

Európsky súdny dvor: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/

Mzdové a odvodové kalkulačky:https://www.odvody.sk/kalkulacka/mzdova-kalkulacka.htm

Slovenská komora daňových poradcov: https://www.skdp.sk