Daňové poradenstvo

Ponúkame okrem iného tieto služby:

  • spracovanie a podanie daňových priznaní k dani z príjmov právnických aj fyzických osôb
  • spracovanie a podanie daňových priznaní k DPH 
  • zastupovanie klientov pred Daňovým úradom, Sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami a Národnou bankou Slovenska
  • špecifické analýzy z oblasti medzinárodného zdanenia 
  • riešenie daňových problémov vrátane vypracovania odborných stanovísk
  • detailné analýzy daňových rizík
  • …a mnohé ďalšie služby

 

Daňové poradenstvo Vám poskytne konateľ našej spoločnosti Ing. Pavol Mihál - daňový poradca a účtovník expert, zaevidovaný v Slovenskej komore daňových poradcov pod číslom 855/2007.