Služobné cesty

Vyúčtovanie SC s kilometrami od 9-2022.xls 
 

Vyúčtovanie zahr SC-vybrané krajiny.xlsx 


Stravné - zahraničné SC platné od 01-01-2013.pdf  (platí aj v roku 2022 bez zmien)
 

Kniha jázd - ročný vzor-akýkoľvek rok.xls 

v knihe jázd postačuje prepísať rok v liste "01" - Január v bunke F2, následne sa všetky dátumi prepíšu na aktuálny rok