Zmeny v daniach

Na týchto stránkach sa zverejňujeme kľúčové zmeny v daňových a odvodových predpisoch platných v SR od 1.1.2014. V žiadnom prípade stránky neobsahujú všetky zmeny - len krátky legendu najvýznamnejších zmien v zákonoch.